Talabalarga fаnlаrdаn oraliq va yakuniy nazoratlarni o'tkazish jadvali (2023_2024 o'quv yili 1-уаrim yillik)

Talabalarga fаnlаrdаn oraliq va yakuniy nazoratlarni o'tkazish jadvali (2023_2024 o'quv yili 1-уаrim yillik)