Milliy iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirishish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, asosiy ishlab chiqarish fondlarini modernizatsiya qilish, texnik qayta  jihozlash, ishlab chiqarishga zamonaviy texnika texnologiyalarni safarbar etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va shu orqali mamlakatimizning  ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini yuksaltirishda “Xorijiy investitsiyalar” fani muhim ahamiyat kasb etadi